Brain Awareness Week
Loading Events

⟵ Back to Search Results

Brain Week at Medical University of Bialystok

ORGANIZED BY:
Mateusz Maciejczyk

Event Date + Time:
March 16 @ 10:00 am - March 16 @ 12:00 pm

Event Location:
Bialystok, Poland

Venue Name:
Mickiewicza 2C Directions

About This Event


Event Description:

To celebrate European Brain Week, the Department of Hygiene, Epidemiology and Ergonomics at the Medical University of Bialystok and the Polish Hygienic Society, Bialystok branch, have prepared a meeting for high school students and adults. Scientists from the Medical University of Bialystok will present three popular science lectures: (1) Obesity and the brain (Prof. Mateusz Maciejczyk), (2) Brain aging (Prof. Małgorzata Żendzian-Piotrowska), and (3) Diet for the brain (Dominika Malinowska, MSc).

Alternate Description:

Z okazji Europejskiego Tygodnia Mózgu, Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne oddział w Białymstoku przygotowały spotkanie dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przedstawią trzy wykłady popularnonaukowe: (1) Otyłość a mózg (Dr hab. Mateusz Maciejczyk), (2) Starzenie się mózgu (Prof. Małgorzata Żendzian-Piotrowska) oraz (3) Dieta dla mózgu (Mgr Dominika Malinowska).

Type(s) of Event:

Lecture/Briefing, Workshop

Audiences:

Elementary school students (1-5), General Public, University students

Required Registration?

Yes

Organizer's DetailsContact Information:

Name: Mateusz Maciejczyk

Email: mat.maciejczyk@gmail.com

Become Partner
SharetheWondersofBrainSciencewithYourCommunity!
Organize an Event